Opmeting / grensbepaling

De bestaande toestand van uw eigendom wordt volledig opgemeten door de landmeter-expert. Daarna wordt hier een opmetingsplan van opgemaakt en de perceelgrenzen worden vastgelegd.

Indien nodig kan er eveneens een PV van afpaling opgesteld worden, of kan er een splitsing van eigendom uit voortkomen wat dan vastgelegd wordt in een PV van opsplitsing.

Andere mogelijke opmetingen waarvoor een landmeter-expert ingeschakeld kan worden zijn;

  • As build ( wegen, parken, plein, sites,…)
  • Architecturale opmetingen ( het opmeten van gabariten, gevels, contouren,… in opdracht van een architect)
  • PV van muurovername ( de overname van een gedeelde muur wordt vastgelegd in een PV van muurovername)
  • Uitzetwerk ( de inplanting van nieuwe gebouwen/constructies worden uitgezet op de werf en worden gemarkeerd door piketten, nagels ( op bruggen) en andere mogelijkheden)
opmeten