Erelonen

De erelonen van de landmeter-expert hangen af van de omvang en de moeilijkheidsgraad van uw dossier. Als landmeter-expert zijn wij gebonden aan barema’s en de ereloontarieven variëren tussen 65 en 100 EUR per uur excl. btw.

Er zijn twee mogelijke manieren om de financiële kant van uw dossier te benaderen. We kunnen, tussen de wettelijke en deontologische normen, een uurtarief vastleggen of we kunnen werken volgens prijsofferte.
Indien u kiest voor het uurtarief zorgen we er uiteraard voor dat er geen overbodige uren worden verdaan bij de opmetingen.
U wordt tevens betrokken bij de financiële evolutie van uw dossier en wordt zo goed als mogelijk ingelicht over de verder te ondernemen stappen en de mogelijke kostprijs hiervan. Hierdoor behoudt u de volledige controle over de omvang van uw dossier.

Door de tussentijdse afrekeningen wordt er voor gezorgd dat u niet in één maal geconfronteerd wordt met de volledige kost van uw dossier, maar dat deze in de tijd wordt gespreid.